Swishbetalning

Efter våra semestrar, from. V.34 2023 kommer vi pga. ökade omkostnader övergå till i huvudsak betalning med Swish eller kontanter.

Comments are closed.